Det er med dyp sorg…

Det er med dyp sorg vi i Radio Trøndelag meddeler at en av våre trofaste medarbeidere, Kenneth Engen Mauseth har gått bort.

Radioprogrammet «Adress Rosenhill » har vært hans faste program gjennom mange mange år.

Kenneth fylte 48 år 5. juni 2016.
Han hadde en stor lytterskare som vil savne hans engasjement hos oss.

Vi ønsker med dette å lyse fred over Kenneth Engen Mauseth `s minne.