Intervju med Halvdan Sivertsen


Formiddagssendinga på Radio Trøndelag møtte Halvdan Sivertsen. Hør intervjuet med ham om kanoner, fordommer, Norgesturneén og oppfølgeren til «Sommerfugl i Vinterland».