Kjære lyttere på Radio Trøndelag

Vi føler for å informere litt om det som skjer på radioen i disse dager.

Mange har ringt og uttrykt sin bekymring om radioen.
Budstikka radio Trøndelag legger ned sin redaksjon fra 1.7.16.

Radio Trøndelag vil fortsett og drive radio videre.

Budstikka vil fortsatt ha sending med 2 program i uken men da under Radio Trøndelag sin redaksjon.

Så til dere alle. Det blir radio videre her på Radio Trøndelag.