La FM leve

Trykk her for å gå til lafmleve.no

I 2017 planlegger Kulturdepartementet å stenge FM-nettet.
Endelig beslutning tas av regjeringen i 2015.
Det betyr helt unødvendig kostnad for deg og miljøet.
Stopp stenging, gi din stemme på lafmleve.no

Lytt til radiospoten «LaFmLeve»

Facebook:
www.facebook.com/lafmleve