Hotranvassdraget og brakkvansområdet utenfor Hotranvassdraget på Skogn i
Levanger kommune står i fare for å bli bygget ut, noe som vil gå på
bekostning av et enormt viktig sjøørret område, trekk og hekkfulgområde,
men og en viktig fiske og rekasjonsplass.

Arne Roger Hansen i Norges Miljøvernforbund, Tommy Reinås i MDG og
Philip Aas, lokal sportsfisker og lærer på Skogn FHS Fiskerlinja var på
befaring i området Torsdag


Help oss å høres! Del denne siden på facebook mens du hører på opptaket!