Gjennom et samarbeid mellom Botnan og omegn Historielag og Beavnardahke 2 –
Saemien Sijte, har det blitt registrert gamle svømmeplasser for rein og de
såkalte finnstiene. Disse er kartfestet på både papirkart og digitalt kart.
I tillegg ble det besluttet å sette opp informasjonsskilt på utvalgte
steder, blant annet ved den gamle svømmeplassen for rein på Varpneset i
Namsos kommune. Gjester inviteres til markering på Varpneset, onsdag 5.
oktober kl. 1200

Vi fikk besøk av Nils Roger Duna i studio og Håkon Hermannstrand på telefon.
Hør praten, nedenfor! (Foto: Skjermdump av baalka.no)Help oss å høres! Del denne siden på facebook mens du hører på opptaket!