TMS – Trondheim Militære Samfunds formål er å bidra til å opprettholde
forsvarsviljen, ved å spre informasjon om tema relatert til Forsvaret,
Totalforsvaret og samfunnssikkerhet, fremme faglige, kulturelle og
sosiale interesser blant medlemmene, samt å være et kontakt- og
samarbeidsorgan for alle foreninger med tilknytning til Totalforsvaret,
primært i Midt-Norge.

TMS – Trondheim Militære Samfund er uavhengig og ikke tilsluttet annen
organisasjon eller forening, og skal ikke ta standpunkt til politiske
eller fagorganisatoriske spørsmål.


Help oss å høres! Del denne siden på facebook mens du hører på opptaket!