Frida har gått to år på Skogn Folkehøgskole. Hun ble med for en prate om
livet på SKOFO


Help oss å høres! Del denne siden på facebook mens du hører på opptaket!