Marte Volden har vært med å arrangere Kolvereiddagene flere ganger. Vi spør
henne om festivalsjef Svein Bjørge ved Steinkjerfestivalen tar feil, når han
mener at frivilligheten er svekket. Hva gjør Kolvereiddagene for å få alle
brikker på plass til festivalen?


Help oss å høres! Del denne siden på facebook mens du hører på opptaket!