Det 22. slabberaset i rekken. Vi får besøk av Espen Eriksen Trio, Axel
Frønes, engelske Gilmore & Roberts, amerikanske (og norske) Haley’s
Comet, Diesen & Brandrzæg, Gold Neils, DJ Ranja Bojer, Jolly Jumper &
Big Moe og Djangoprekariatet.

25-27 august i Steinkjer


Help oss å høres! Del denne siden på facebook mens du hører på opptaket!