Trøndelagstiftelsen skal jobbe for Trøndelag. Bidra til at Trøndelag blir
base for kapitalforvaltning, eierskapsutøvelse og hovedkontor både i privat
og offentlig sektor. Daglig leder Jakob Erikstad må svare på om stiftelsen
ble opprettet av trønderske oligarker i møte med RADIO Trøndelag.


Help oss å høres! Del denne siden på facebook mens du hører på opptaket!