Intervju med politiets trusselkoordinator Jorunn Leksås om vold i nære relasjoner, ulike former for vold og hvordan søke hjelp.

Intervjuet finner du også på vår facebookgruppe