Reporter Ann Siri Fjær tok en prat med leder Grete Folden
Del 1

Del 2