Marsimartnan starter i dag

Reporter Ann Siri Fjær tok en prat med martnashistoriker Guri Sivertsen og martnasjef Gunn Oline Lyngsmo om årets martna

Del 1

Del 2