I

Intervju med Opera sjef på Stjørdal Lars Eggen med flere