Vil redde villaksen og sikre vekst i havbruksnæringen