Friluftsliv og utendørsterapi får stadig mer oppmerksomhet innen
forebygging og behandling av mennesker med utfordringer knyttet til
psykisk helse og rus.

Sigrid Rohde er friluftslivsentusiast og jobber til daglig som rådgiver
ved Kompetansesenter rus Midt-Norge. Hun bruker store deler av
arbeidstiden til å spre kunnskap om friluftsliv og utendørsterapi som
metode. Sigrid er opptatt av de gode møtene utenfor behandlingskontoret,
og hvordan naturen virker og gir rom for de gode samtalene i en
terapeutisk setting. Hun er en foregangsperson innen fagfeltet, og
samarbeider med viktige aktører for at naturen skal brukes som
virkemiddel til å løfte mennesker frem i livet.


Help oss å høres! Del denne siden på facebook mens du hører på opptaket!