Midt-Norge Bandyregion administrerer Norges Bandyforbund sin aktivitet i
fylkene Møre og Romsdal og Trøndelag. Arrangerer seriespill i innebandy på
mange ulike alderstrinn og nivåer – for begge kjønn. Kontor på Idrettens Hus
i Trondheim.

Her møter vi Åsmund Sjøberg, daglig leder i Midt-Norge Bandyregion.


Help oss å høres! Del denne siden på facebook mens du hører på opptaket!