Det har blitt satt garn flere steder i vannet, og det er forsøkt skremt
fram gjedde med vannscooter. Nå føler Statsforvalteren seg trygg på at
det ikke er en gjeddebestand i vannet.

klima- og miljødirektør Line Lund Fjellvæ


Help oss å høres! Del denne siden på facebook mens du hører på opptaket!