Bruk Vipps til å støtte oss! Vipps en sum til nummer 85034. Merk betalingen med navn og “støtte til Radio Trøndelag.”